Inspectie NEN3140

Veiligheid

iets waar we tegenwoordig veel mee te maken krijgen. Het "veilige gevoel" in uw woon en werkomgeving is iets waar we blind op vertrouwen. Het komt echter nog regelmatig voor dat dit "veilige gevoel" vaak niet gegrond is.

AWE-TECH Elektrotechniek BV inspecteert installaties aan de hand van uiteenlopende eisen, die gesteld worden bij particulieren en bedrijven.

Het doel en frequentie van het inspecteren is:

Dat het belangrijk is de vaste elektrische installatie zo goed mogelijk te inspecteren. Dit voorkomt vele onveilige situaties. De Arbo-wet geeft aan dat een werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van zijn werknemers en bezoekers.

Bij calamiteiten, als gevolg van een ondeugdelijke elektrotechnische installatie kan de Inspectie SZW of de betrokken werknemer de werkgever aansprakelijk stellen voor de gevolgen. Voor het toetsen van de veiligheid van de vaste elektrotechnische installaties wordt de NEN 3140 als richtlijn gebruikt (ook door de Inspectie SZW).

Deze norm bevat bepalingen voor veilig werken, inspectie en onderhoud aan laagspanningsinstallaties.

Indien de werkgever kan aantonen dat hij de NEN 3140 volledig volgt kan hij daarmee zijn (juridische-) aansprakelijkheid aantonen. Hierdoor kan de organisatie worden gevrijwaard van onvoorziene kosten. De gebouweigenaar en beheerder hebben in dit kader hun (product)verantwoordelijkheid richting werkgever/huurder.

Daarnaast eisen verzekeringsmaatschappijen in hun bepalingen een periodieke inspectie om daarmee risico’s te beperken.

De oplossing

Plan van Toezicht; de installatie zal worden getoetst aan:

Verdeelinrichtingen

Alle verdeelinrichtingen zullen geïnspecteerd worden volgens de NEN 3140, waarbij de volgende controles zullen worden uitgevoerd:

Vaste elektrotechnische installatie

De vaste elektrotechnische installatie bestaat verder uit de verlichtingsinstallatie met 230 Volt wandcontactdozen en aansluitingen. Deze installatie zal geheel visueel worden geïnspecteerd. De normaal bereikbare (tot ± 2,5 meter hoogte) wandcontactdozen worden gemeten op basis van een wiskundig juiste steekproef die staat beschreven in het tabel van de NEN 3140. Bij tweevoudige samengestelde wandcontactdozen zal één beproeving worden uitgevoerd. Van wandgoten e.d. zal worden gecontroleerd of deze verbonden zijn met een beschermingsleiding.

Rapportage vaste installatie

Na het afsluiten van de inspectiewerkzaamheden ontvangt u van ons een overzichtelijke inspectierapport van de bevindingen..

Wilt u vrijblijvend een offerte voor een inspectie ontvangen?

Vul dan onderstaand formulier volledig in, dan sturen wij u zo spoedig mogelijk de offerte toe.